PHONE: +84.4.3734.5750 EMAIL: sales@vietnap.com CUSTOMER PORTAL

Thông báo nghỉ tết Dương Lịch 2011

Kính gửi Quí khách hàng,

3inetworks xin trân trọng thông báo: văn phòng giao dịch 3inetworks sẽ nghỉ Tết Dương Lịch 2011 từ ngày 1/1/2011 (thứ 7) đến hết ngày 3/1/2011 (thứ 2).
Văn phòng giao dịch lại bình thường từ ngày 4/1/2011.
Các vấn đề hỗ trợ kỹ thuật vẫn được tiến hành qua support.3inetwork.com, 24/7.

Chúc Quí khách những ngày lễ vui vẻ!

Leave a Reply