PHONE: +84.4.3734.5750 EMAIL: sales@vietnap.com CUSTOMER PORTAL

Thay đổi địa điểm văn phòng giao dịch

Công ty 3inetworks xin thông báo đến quí khách hàng như  sau:

Kể từ ngày 10 /1/ 2011, văn phòng giao dịch công ty cổ phần 3inetworks chuyển lên phòng 803, tầng 8, tòa nhà Thành Đông, 132 – 138 Kim Mã.
Điện thoại liên hệ tại địa chỉ mới vẫn không thay đổi: 04 – 37345750.

Trân trọng,

3inetworks JSC

Leave a Reply